มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 พ.ค. 2559

รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่  ๔/๒๕๕

วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ
Download
รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่