ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังฤกษระดับเยาวชน

วันที่ 21 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่การรับสมัคร นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโต้วาที่ภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙ รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
หัวข้อ
Download
รับสมัคร นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม