องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
วัดถ้ำตับเต่า

วันที่ 14 ก.ค. 2559

วัดถ้ำตับเต่า        อยู่ในเขตอำเภอไชยปราการ บนเส้นทางสายเชียงใหม่ - ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 120 และ121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีหอพระไตรปิฎก สร้างอยู่กลางน้ำ สิ่งสำคัญในวัดคือถ้ำตับเต่า มีขนาดเล็กกว่าถ้ำเชียงดาว แต่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ถ้ำตับเต่านี้แยกออกเป็น 2 ถ้ำ คือ ถ้ำผาขาว และถ้ำปัญเจค บริเวณหน้าถ้ำมีกุฏิและศาลาสำหรับพักผ่อนpic