การศึกษา : จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนซอกับแม่ขันแก้วผู้เป็นมารดา โดยติดตามไปในงานต่าง ๆ การเรียนในระยะแรกยังไม่ได้เรียนอย่างจริงจัง จนกระทั่งอายุได้ 16 ปี จึงเริ่มหัดเรียนซออย่างจริงจังกับมารดา จนกระทั่งอายุ 17 ปี ก็สามารถออกซอได้ และต่อมาได้ไปศึกษาซอเพิ่มเติมกับแม่ครูจันทร์สม สายธารา ที่อำเภอแม่ริม และพ่อครูศรีทวน สอนน้อย ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผลงานด้านการแสดง : หลังจากเรียนซอกับแม่ขันแก้วได้ประมาณ 1 ปี ก็ได้ออกซอตามงานต่าง ๆ กับช่างซอรุ่นพี่เพื่อหาประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็เรียนซอเพิ่มเติมกับแม่ครูจันทร์สม สายธารา และพ่อครูศรีทวน สอนน้อย คณะซอคณะแรกที่เข้าร่วมงานคือคณะศรีสมเพชร 2 รับแสดงซอตามงานต่าง ๆ แต่เนื่องจากการแสดงในช่วงแรกยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จึงได้เปลี่ยนแนวการแสดงมาเป็นแนวตลก โดยยึดแนวการแต่งตัวของตัวตลกฝรั่งชื่อ ชาลี แชปปิ่น ผสมกับการแสดงซอหน้าเวทีโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบ รู้จักในนามของ "ไอ้เก๋า” หรือ "มิสเตอร์เก๋า” และได้แสดงซอร่วมกับแม่คำหน้อย หรือ "อี่ต่วม” ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรูปแบบการแสดงที่ตลกไม่ซ้ำแบบใคร จนกลายเป็นคู่ซอที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ ต่อมาได้ตั้งคณะซอของตนเองชื่อคณะ "เก๋า – ต่วม” รับแสดงซอคู่ ละครซอ และซอสตริงในงานต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ นอกจากการแสดงซอในงานทั่วไปแล้ว ยังทำการผลิตเทปซอจำนวนหลายชุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นเทปที่มีเนื้อหาตลกสนุกสนาน ที่แฝงข้อคิดและสาระต่าง ๆ
ผลงานการเผยแพร่ที่สำคัญ :
- ได้นำเอาศิลปะการขับซอไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
- นำสาระความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ การรณรงค์เลือกตั้ง การป้องกันไข้เลือดออก การป้องกันไฟไหม้ ผู้สูงอายุกับการรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น มาสอดแทรกในขณะแสดงละครซอ
- เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นจังหวัดระยอง
- ร่วมงานรณรงค์เลือกตั้ง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยใช้การซอเป็นสื่อเผยแพร่
- นำเอาศิลปะการขับซอไปเผยแพร่ในรายการชิงร้อยชิงล้าน
- แสดงซอออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และร่วมแสดงละครซอในโครงการต่อต้านยาเสพติดของช่อง 11
ด้านการถ่ายทอด/การสืบทอด :
- นำเอาศิลปะการขับซอไปสอนให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา
- ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการสอนพิเศษเรื่องศิลปะการขับซอ โดยเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องซอกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีผู้รับการสืบทอดแล้วจำนวน 8 คน ลูกศิษย์ที่มีผลงานโดดเด่นได้แก่ คำหน้อย แม่แจ่ม (ธารทิพย์ วิเศษสกุลทรัพย์)
ด้านบทบาทและการยอมรับจากสังคม : จากประสบการณ์ที่ยาวนานและผลงานด้านการซอที่โดดเด่นของพ่อเก๋า (สุรินทร์ หน่อคำ) รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และการนำความรู้ด้านการซอเผยแพร่สู่สถาบันต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้พ่อเก๋าได้รับการยอมรับและมีบทบาทในสังคมในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาพัฒนากรอำเภอหางดง
- โฆษกในงานของอำเภอหางดง
- กรรมการหมู่บ้านต้นงิ้ว
- อ.ส.ม. และ อ.ช. หางดง
- รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2539
- รางวัลศิลปินพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2537

pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม