องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
น้ำพริกแคบหมู

วันที่ 2 ส.ค. 2559

น้ำพริกแคบหมู        น้ำพริกแคบหมู เป็นน้ำพริกที่มีลักษณะค่อนข้างแห้ง ชนิดของพริกที่นิยมใช้คือ พริกหนุ่ม หรือพริกดิบ บ้างใส่พริกขี้หนูด้วย แล้วแต่ชอบ บ้างนิยมนำกระเทียมย่างไฟก่อนนำมาปรุง (สุมาลี ทะบุญ, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2550)pic