องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
หนังปอง

วันที่ 2 ส.ค. 2559

หนังปอง        หนังปอง เป็นอาหารที่ได้จากหนังควาย นำมาทอดกรอบ เพื่อใช้รับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่น นิยมกินร่วมกับอาหารประเภทน้ำพริก ยำผัก ตำมะเขือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ชาวล้านนาดั้งเดิม นิยมรับประทานกับข้าวเปล่าๆ แบบเดียวกับแคบหมู (บุญยัง ชุมศรี, 2542, หน้า 7308; ไพเศษ อินพรหม, สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2550)pic