องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ข้าวจี่

วันที่ 2 ส.ค. 2559

ข้าวจี่         เข้าจี่ นับเป็นของกินเล่นอย่างหนึ่ง จัดได้อยู่ในประแภทอาหารที่มีวิธีการทำแบบปิ้งหรือย่าง สมัยก่อนนิยมใช้ข้าวเย็นหรือข้าวที่เหลือจากการกินมื้อเย็นวันก่อนมาปั้น เอาไม้เสียบตรงกลาง และนำไปปิ้งกับถ่านไฟแดง เมื่อผิวของก้อนข้าวเกรียมเล็กน้อย ก็ถือว่าข้าวจี่นั้นใช้ได้แล้ว ปกติใช้เป็นอาหารสำหรับเด็กๆ ที่ตื่นแต่เช้าพร้อมแม่ ช่วยแก้หิวในขณะที่นึ่งข้าวยังไม่สุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 809) ถ้าจะให้มีรสชาติดีขึ้น ให้นำกระทิผสมเกลือ คลุกกับข้าว ปั้นข้าวและเสียบไม้ นำไปปิ้งให้เกรียมนิดหน่อย จึงนำมาชุบไข่ แล้วนำไปปิ้งอีกที (ลัดดา กันทะจีน, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2550) ในวันเพ็ญเดือนสี่ (ประมาณเดือนมกราคม) เป็นช่วงที่ชาวล้านนามีการทำบุญ เรียกว่า ทานข้าวล้นบาตร หรือทานข้าวใหม่ มักจะมีการนำเข้าจี่และข้าวหลามไปทำบุญ เรียกว่า ทานข้าวจี่ข้าวหลาม (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 809)pic