องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
แกงผักแว่น

วันที่ 2 ส.ค. 2559

แกงผักแว่น         แกงผักแว่น นิยมแกงง่ายๆ ใส่เห็ดฟาง ไม่ใส่เนื้อปลา หรือเนื้อสัตว์ใดๆ กลิ่นหอมชวนรับประทานของแกงมาจากพริกหนุ่มย่างถ่านไม้ บางสูตรใส่ปลา เช่นเดียวกับแกงผักกาด แกงผักปลัง บางสูตรใส่แต่พริกหนุ่มย่างไฟ ไม่ใช้พริกหนุ่มเป็นเครื่องแกง (เสาวภา ทาแก้ว, สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2550)pic