องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
แกงผักเฮือด

วันที่ 2 ส.ค. 2559

แกงผักเฮือด        แกงผักเฮือด เป็นแกงผักพื้นบ้าน ที่นิยมแกงใส่หมู จะเป็นซี่โครงหมู หรือกระดูกหมู หมูสับ หมูสันใน หรือสันคอหมู แล้วแต่ชอบ บางสูตรนิยมใส่มะขามเปียกเป็นเครื่องปรุงด้วย (ประทุม อุ่นศรี, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2550)pic