องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
แกงกล้วยดิบ

วันที่ 2 ส.ค. 2559

แกงกล้วยดิบแกงกล้วยดิบ เป็นแกงผักชนิดหนึ่ง นิยมใช้กล้วยน้ำว้าเป็นส่วนผสมหลัก และแกงกับเนื้อหมูpic