ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ ( ครั้งที่ ๒ )

วันที่ 20 มี.ค. 2560

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ ๒ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา และรับฟังการนำเสนอผลงานจากผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยคุณธรรม ๙ ประการ ได้แก่ พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยไมตรี หวังดีมีเมตตา โดยคัดเลือกบุคคลตัวอย่างด้านละ ๑ คน เพื่อเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม