องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดีบริเวณวัดบ้านแอ่น(ใหม่)

วันที่ 2 ต.ค. 2561

วัดบ้านแอ่น(ใหม่)


       ตั้งอยู่บนเนินเขา ในเขตตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า พบเครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียวและสองหน้า สะเก็ดหินและค้อนหินเป็นเครื่องมือที่ทำจากหินกรวดในท้องน้ำ