องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ทาเหนือ

วันที่ 2 ต.ค. 2561

แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ทาเหนือ


      ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ ตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน พบเครื่องมือหินกะเทาะรูปเกือบกลม สะเก็ดหินมีรอยขัดฝนขวานหินขัดไม่มีบ่าและชิ้นส่วนของขวานหินขัดทำจากหินบะซอลท์