องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดีบ้านออบหลวง

วันที่ 2 ต.ค. 2561

แหล่งโบราณคดีออบหลวง


      อยู่ในเขตอุทยานออบหลวง เขตติดต่ออำเภอจอมทอง กับอำเภอฮอด พบหลุมฝังศพมนุษย์สมัยสำริด อายุประมาณ ๑,๕๐๐ - ๕๐๐ ปี ก่อน ค.ศ. นับเป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานเช่นนี้ในภาคเหนือของไทย การปั้นภาชนะดินเผามีร่องรอยการใช้แป้นหมุนอย่างช้าในการขึ้นรูป โดยเฉพาะส่วนฐานภาชนะคล้ายพาน พบกำไลเปลือกหอยทะเล และลูกปัดเปลือกหอย แสดงให้เห็นถึงการติดต่อกับกลุ่มชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเล หลักฐานที่พบมีเครื่องมือหินกะเทาะ แกนหิน สะเก็ดหิน ขวานหินขัดไม่มีบ่า หอยเบี้ยเจาะรู ก้อนดินเทศสีแดงเข้ม โครงกระดูกมนุษย์ ชิ้นส่วนภาชนะ เครื่องประดับสำริด กำไลเปลือกหอย เครื่องถ้วยสีน้ำเงิน-ขาวของจีน ภาชนะดินเผามีฐานคล้ายพาน ภาชนะก้นกลมและภาชนะแบบหม้อมีสีสันและคอสูง

     ผาหมาย อยู่ที่บ้านแม่ลอง ตำบลหางดง อำเภอฮอด ลักษณะเป็นเพิงหินปูน อยู่ในเทือกเขาหินปูนดอยหมู่ติง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย ตัวเพิง ยาวประมาณ ๙ เมตร สูงประมาณ ๖ เมตร บนผนังหินมีภาพเขียน ขนาดกว้าง ๕ เมตร แบ่งภาพออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มภาพขนาดใหญ่ จากบริเวณกลางผนังหินไปจนสุดผนังด้านขวา มีเทคนิคการเขียนแบบเงาทึบ เขียนด้วยสีแดง ดำ และขาว กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มภาพเล็ก ๆ เขียนแบบเงาทึบเขียนด้วยสีแดง ภาพที่เขียนที่ปรากฏเป็นภาพคน ภาพสัตว์ ภาพสัญลักษณ์ ภาพวัตถุสิ่งของ และภาพรังผึ้ง

     ผาช้าง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นเพิงผาที่มีส่วนบนชะโงกยื่นออกมา กลุ่มภาพเขียนวางอยู่ในแนวตั้ง มีภาพคน ภาพสัตว์ ภาพสัญลักษณ์ ภาพลายเส้นหรือภาพวัตถุ และเครื่องมือหินกะเทาะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม