ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

วันที่ 4 ต.ค. 2561

         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำแผ่นพับส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนการเป็นชุมชนคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน   ๙ ขั้นตอน พัฒนาชุมชนคุณธรรมในทุกพื้นที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนต่อไป

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม