หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (15 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕” (9 พ.ค. 2565)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (3 พ.ค. 2565)
แบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 เม.ย. 2565)
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง นายติรวัฒน์ สุจริตกุล (12 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7603 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง พระราชวิสุทธิญาณ (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7747 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง นายประจบ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7655 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗) (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7808 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง แม่บัวซอน ถนอมบุญ (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7298 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง เจ้ารัตนา ทิพยเดช (ณ เชียงใหม่) (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7334 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗) (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 8016 ครั้ง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (10 เม.ย. 2565)
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมสงกรานต์ 2565 (1 เม.ย. 2565)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ (รถตู้ปรับอากาศ) (14 มี.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ (รถตู้ปรับอากาศ) (เพิ่มเติม) (9 มี.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ (รถตู้ปรับอากาศ) (9 มี.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
แบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" ชนะเลิศ นางสาวอภิชญา อินเขียวสาย ชื่อผลงาน “อบอุ่นใจในสองมือนี้” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป ชื่อผลงาน “พ่อ คือ ศูนย์กลางของครอบครัว ฯ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลชมเชย เด็กหญิงณชนก อินเขียวสาย ชื่อผลงาน “สุขใดใดไหนจะเท่า เราอยู่กับพ่อ” (2 มี.ค. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม