1  
ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ วธจ. กิจกรรม สวจ. กิจกรรม อำเภอ กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ จัดซื้อจัดจ้าง 
  25/11/2564 ขอเชิญชวนส่งผลงานการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ 2565 และแบบรายงานประวัติและผลงาน
  25/11/2564 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด)
  09/11/2564 ขอเชิญรับชม Viral clip สกูปการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ภาคเหนือ
  03/11/2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
  28/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.)
     
ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม 
  15/06/2563 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ที่เดือดร้อน
  13/06/2563 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดเมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ สวนปันสุข ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองขอน
  02/06/2563 ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสันทรายต้นกอก ดำเนินการจัดกิจกรรม​โรงทานช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​จาก​สถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  01/06/2563 ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  21/05/2563 ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายและเจลล้างมือให้กับ อสม.
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  26/08/2564 ข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี ๒๕๖๔
  26/08/2564 ข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี ๒๕๖๓
  26/08/2564 ข้อมูลด้านศาสนา
     

มัลติมีเดีย
คลังรูป วีดีโอ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลสารสนเทศ 
  22/04/2563 ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี รัตนโกสินทร์
  19/09/2561 เอกสารประชาสัมพันธ์ "มารยาทในสังคมไทย"
  14/08/2561 ประชาสัมพันธ์ "พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0"
  23/07/2561 วันงดดื่มสุราชาติ
     
หน้าหลัก >>

 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th


ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์