หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นผู้แทนในการเปิดกิจกรรม FAM Trip ชุมชนชาติพันธุ์ปกาเ (18 พ.ย. 2563)
การจัดเตรียมสถานที่แถลงข่าวโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒ ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงใหม่ (17 พ.ย. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางหฤทัย พลารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุครอบคัดเลือก งานส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม (14 พ.ย. 2563)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (14 พ.ย. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ (14 พ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (13 พ.ย. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ส่งผู้แทนร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (13 พ.ย. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่งาน พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ บูรณาการทำงานร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการคาราโอเกะ ที่ได้รับการร้องเรียน (11 พ.ย. 2563)
โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติด้วยกระบวนการ “บวร” วัดบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อจัดทำนิทรรศการและการฝึกอบรมโรงเรียนสล่าล้านนา (10 พ.ย. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง ๑/๒๕๖๔ (9 พ.ย. 2563)
ร่วมกิจกรรมในวาระ ๑๔๒ ปีชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วิหารศรีวิชัยยานุสรณ์ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย (8 พ.ย. 2563)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพืรอความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (7 พ.ย. 2563)
ร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (5 พ.ย. 2563)
กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น (1 พ.ย. 2563)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (31 ต.ค. 2563)
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งแบบวิถีใหม่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน (31 ต.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม “ดินแดนเมืองเวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีล้านนา แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แห่งความสุข” (30 ต.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (30 ต.ค. 2563)
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอหางดง วัดต้นเกว๋น เครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอหางดง จัดแถลงข่าวกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (28 ต.ค. 2563)
ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ "งานสืบสานตำนานยี่เป็ง" วัดต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (27 ต.ค. 2563)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม