หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอแม่อาย) (28 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอแม่วาง) (28 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอพร้าว) (28 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (28 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดทำโครงการที่รองรับการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (27 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การติดตามงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอกัลยาณิวัฒนา) (27 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การติดตามงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอดอยสะเก็ด) (27 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การติดตามงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอสันป่าตอง) (27 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (27 มิ.ย. 2565)
สรุปข่าวกิจกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (27 มิ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
สรุปข่าวกิจกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (27 มิ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
สรุปข่าวกิจกรรม เดือนเมษายน ๒๕๖๕ (27 มิ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอแม่ริม) (26 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอสารภี) (26 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือวาระพิเศษ " ๖๐ ปี ราคาความเป็นฅน ประสงค์ ลือเมือง" และการเสวนาของศิลปินกับผลงาน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง (25 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือวาระพิเศษ " ๖๐ ปี ราคาความเป็นฅน ประสงค์ ลือเมือง" และการเสวนาของศิลปินกับผลงาน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง (25 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอเวียงแหง) (24 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ การจัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัยของจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (อำเภอสันทราย) (24 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ การจัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัยของจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (24 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อำเภอสันกำแพง) (24 มิ.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม