หน้าหลัก >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมพิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ จังหวัดเชียงราย (30 ก.ย. 2565)
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ การเดินทางไปนมัสการพระผู้ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (30 ก.ย. 2565)
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ การลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเจดีย์วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (30 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ (29 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (29 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ มอบทุนมูลนิธิพระปฐมเจดีย์ (28 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ผ้าขาวม้า" ต่อยูเนสโก (28 ก.ย. 2565)
วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (28 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ งาน Chiangmai Showcase ๒๕๖๕ (28 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล (28 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ (27 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ การตรวจราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (27 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ การตรวจเยี่ยมวัดเจ้าคณะตำบล ต้นแบบ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (วัด ๕ ส) ณ วัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (26 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรม “วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน” (25 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดงาน Lanna Caravan ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) (23 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (22 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (22 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (22 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานพิจารณาให้คนต่างด้าวชนกลุ่มน้อย และคนต่างด้าวทั่วไป ขอถือสัญชาติไทยตามสามี และขอแปลงสัญชาติไทย ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพรบ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ (22 ก.ย. 2565)
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (21 ก.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม