หน้าหลัก >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในช่วงวิกฤตขาดแคลนโลหิต (19 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (19 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประเมินคัดเลือก ๑๐ สุดยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ ณ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (19 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (18 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยระดับพรีเมี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ (18 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (17 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของไทยในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) (17 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (15 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร (15 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (15 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕” (15 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม “สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕” (14 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เตรียมความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าตาล เพื่อนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ คัดเลือก เป็น ๑๐ สุดยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ ณ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (13 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร "การส่งเสริมการนำวัฒนธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจ (12 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (12 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ITA) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (12 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (12 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานสืบชะตาแม่น้ำแม่ตื่นแม่ต๋อม บวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 พ.ค. 2565)
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (11 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกทางความทรงจำ จังหวัดเชียงใหม่ (11 พ.ค. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม