หน้าหลัก >> ITA
ITA

หมวดย่อย
   การประชาสัมพันธ์
   ข้อมูลพื้นฐาน
   การดำเนินงาน
   การปฏิบัติงาน
   การให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การจัดเรียงเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี (24 พ.ค. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (24 พ.ค. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (24 พ.ค. 2565)
อำนาจหน้าที่ (24 พ.ค. 2565)
โครงสร้าง (24 พ.ค. 2565)
ข้อมูลผู้บริหาร (24 พ.ค. 2565)
1


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม