หน้าหลัก >> ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

หมวดย่อย
   ชุมชนคุณธรรม
   องค์กรคุณธรรม
   อำเภอคุณธรรม

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ที่เดือดร้อน (15 มิ.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดเมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ สวนปันสุข ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองขอน (13 มิ.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสันทรายต้นกอก ดำเนินการจัดกิจกรรม​โรงทานช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​จาก​สถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2 มิ.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 มิ.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายและเจลล้างมือให้กับ อสม. (21 พ.ค. 2563)
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 (19 พ.ค. 2563)
เจ้าอาวาสและผู้นำชุมชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดสันป่าค่าง จัดทำตู้ปันสุขณ หน้าวัดสันป่าค่าง ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (19 พ.ค. 2563)
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธาน อสปช. ร่วมจัดเวทีประชาคม เพื่อแจ้งข้อราชการ/กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์การติดตามการรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (16 พ.ค. 2563)
ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 (13 พ.ค. 2563)
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านไร่กองขิง จัดกิจกรรม โครงการแบ่งปัน น้ำใจบ้านไร่กองขิง มอบหน้ากากอนามัยมาตรฐานเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 (3 พ.ค. 2563)
พระมหาอภิวัฒน์ กนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดทุ่งขี้เสือ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งขี้เสือ ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดทุ่งขี้เสือ ศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา จัดตั้งโรงทานสู้ภัยโควิด (30 เม.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งขี้เสือ ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พระมหาอภิวัฒน์ กนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดทุ่งขี้เสือ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งขี้เสือ ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดทุ่งขี้เสือ ศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา จัดตั้งโรงทานสู้ภัยโควิด (27 เม.ย. 2563)
คณะสงฆ์อำเภอแม่แจ่ม นำโดยพระครูมงคลวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ รองเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลได้มอบของอุปโภคบริโภคแก่ปลัดอำเภอแม่แจ่มผู้แทนท่านนายอำเภอ และนายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่จิตอาสา (25 เม.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จัดตั้งโรงทานน้ำใจ สู้ภัยโควิด ครั้งที่ ๓ จัดทำอาหาร จำนวน ๔๐๐ ชุด แจกให้กับประชาชนบ้านหนองปลามัน (25 เม.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดเมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และสมาชิกในชุมชนบ้านเมืองขอน (25 เม.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยและถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง (25 เม.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดทรายมูล อำเภอหางดง ร่วมกับคณะสงฆ์ กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านทรายมูล เครือข่ายชุมชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดโรงทานปันน้ำใจสู้ภัยโควิด (24 เม.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง โดยการนำของท่านพระครูปัญญาวัชราวุธ ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่น อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี และเครือข่ายชุมชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดโรงทานปันน้ำใจสู้ภัยโควิด (23 เม.ย. 2563)
ชุมชนคุณธรรมวัดวังสิงห์คำ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยคณะสงฆ์ตำบลป่าแดดและคณะศรัทธาวัดวังสิงห์คำ ร่วมกันนำเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมปัจจัยถวายให้สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสงเคราะห์ประชาชน (23 เม.ย. 2563)
นายบุญส่ง วงค์คำ ประธานชุมชนคุณธรรมบ้านห้วยเกี๋ยง ร่วมกับผู้นำในชุมชนและกรรมการกองทุนหมู่บ้านอำเภอสันทรายร่วมมอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลสันทราย (22 เม.ย. 2563)
1 2 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม