หน้าหลัก >> กิจกรรม อำเภอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม อำเภอ ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม อำเภอ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด (1 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงาน ไปประสานงานชุมชนคุณธรรมอ.แม่อาย (30 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนวพร พงษ์สุข นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง เพื่อประสานงานขับเคลื่อนขยายผลชุมชนคุณธรรมพลังบวร (30 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปประสานงานชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อ.ฝาง (30 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงาน ไปประสานงานชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อ.แม่อาย (29 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจิตติมา วงศาลาภ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปประสานงานชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (29 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอแม่ออน (29 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอโนทัย อินเขียวสาย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปประสานงานชุมชนคุณธรรม ฯ ในพื้นที่อำเภอแม่วาง (29 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงาน ได้มอบหน้ากากผ้า ซึ่งชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนแก้ว (28 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (28 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดเพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (28 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางเสาวลักษณ์ พึ่งธรรม ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (28 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นวธ.ชำนาญการ ประสานงานกับ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) (28 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปประสานงานชุมชนคุณธรรม ฯ (27 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงาน ไปประสานงานชุมชนคุณธรรม วัดท่ามะแกง ต.ท่าตอ (27 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (27 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปประสานงานชุมชนคุณธรรม (27 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม และประสานงานโครงการสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยพลัง “บวร” (27 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอสารภี เพื่อดำเนินงานโครงการสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยพลัง “บวร” (27 เม.ย. 2563)
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ มอบหมายให้นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง เพื่อจัดโครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง (27 เม.ย. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม