หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะ จัดการประชุมการจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (12 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจิรภา พงษ์กลาง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เครื่องจักสานบ้านป่าบง (11 มิ.ย. 2563)
ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (11 มิ.ย. 2563)
ถ่ายทำวิดีทัศน์ การขับซอพื้นบ้าน ๑๕๐ ปี ชาตกาล เส้นทางบุญตามรอยธรรม พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (11 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประชุมและดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (11 มิ.ย. 2563)
การประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (10 มิ.ย. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (9 มิ.ย. 2563)
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจำปี ๒๕๖๓ (9 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ (9 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และคณะลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "บวร On Tour" วัดป่าตาล (5 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผอ.กลุ่ม ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี ๒๕๖๓ (5 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุพรรณ พงษ์ตา และนางสาวนฤมล ลภะวงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับผู้บริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอพร้าว (4 มิ.ย. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมมคณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (4 มิ.ย. 2563)
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 2563)
โครงการสืบทอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงบ้านจันทร์ ตามนโยบายงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง (2 มิ.ย. 2563)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา (2 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (27 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประสานงานการบันทึกเสียงของศิลปินขับซอ ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (26 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มกิจการพิเศษ ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนและเตรียมการ ตามโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (22 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง เพื่อประสานงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว "บวร On Tour" (21 พ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม