หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดมัลติมีเดีย ข่าว/บทความทั้งหมด

มัลติมีเดีย

หมวดย่อย
   คลังรูป
   วีดีโอ
   เอกสารดาวน์โหลด
   ข้อมูลสารสนเทศ

บันทึกการประชุม ประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐
ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน ศพอ .ประจำปี ๒๕๖๐
การสำรวจสถิติข้อมูลและการประเมินมาตรฐานของ ศพอ. ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระการประชุม เดือน พ.ค ๒๕๖๐
รายงานการประชุม ประจำเดือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐
บันทึกการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ระเบียบวาระการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คู่มืองานพิธีการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชน/หมู่บ้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารธรรมสิทธาจารย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
การประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
แผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบวาระการประชุม
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม