หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” (3 เม.ย. 2561)
แบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (2 ก.พ. 2561)
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (22 ธ.ค. 2560)
การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (22 ธ.ค. 2560)
แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (3 พ.ย. 2560)
การรณรงค์ค่านิยม วัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร (8 ก.ย. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถยนต์) (5 ก.ย. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ (4 ก.ย. 2560)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ (9 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (9 ส.ค. 2560)
การสำรวจข้อมูลร้านอาหารในจังหวัด ที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี (17 พ.ค. 2560)
ประเพณีสืบฮืต สานฮอย เตียวขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี ๒๕๖๐ (9 พ.ค. 2560)
วารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA e-Magazine) (3 พ.ค. 2560)
รายงานผลการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา (28 เม.ย. 2560)
โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (27 เม.ย. 2560)
เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี (26 เม.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (11 เม.ย. 2560)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ (5 เม.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28 มี.ค. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประกาศสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (22 มี.ค. 2560)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>