หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (20 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจิตติมา วงศาลาภ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะ นำหนังสือชุดครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มอบให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (19 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการกลุ่มยุทธศาสตร์อละฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อออกใบอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (19 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมนฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (18 พ.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื่อโคโรนาไวรัส (COVID 19) ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง (30 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (29 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (25 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบถุงบรรเทาทุกข์ ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25 เม.ย. 2563)
ร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร โดยได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และแก้ไข พ.ศ.๒๕๓๕ (23 เม.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ (21 เม.ย. 2563)
ร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (15 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอสารภีและอำเภอดอยสะเก็ด (13 เม.ย. 2563)
ร่วม บันทึกรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน” ประจำสัปดาห์ (12 เม.ย. 2563)
การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคเชื่้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) (10 เม.ย. 2563)
ร่วมดำเนินการ ตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (9 เม.ย. 2563)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (9 เม.ย. 2563)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (8 เม.ย. 2563)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดตั้งโรงทานข้าวกล่องแจกเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชาชน (7 เม.ย. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม