หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร้านเกมเข้าร่วมโครงการ "ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน " ประจำปี ๒๕๖๐ (22 มี.ค. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๙ ประการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ (21 มี.ค. 2560)
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดิโอ ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (15 มี.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผุ้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณปการต่อการใช้ภาษาไทยจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ (6 มี.ค. 2560)
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ โทรศัพท์ ๐๒๔๑๙๗๖๕๘-๖๐ "กองทุนอาคารนวมินทรบพิบตร ๘๔ พรรษา " (3 มี.ค. 2560)
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ ๙และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ (28 ก.พ. 2560)
การประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถิไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (28 ก.พ. 2560)
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (16 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (16 ก.พ. 2560)
เสนอข้อมูลของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็น "ครูศิลปของแผ่นดิน"และครูช่างศิลปหัตถกรรม"ประจำปี ๒๕๖๐ (30 ม.ค. 2560)
ประกวด คลิปวีดิโอ ความยาว ๖๐ นาที่ ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ" (27 ม.ค. 2560)
การจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ ( ตัวอย่าง การบันทึกพระราชกรณียกิจที่พระราชทานให้จังหวัด ...อาทิการเสด็จเยือน โครงการพระราชดำริฯลฯ ) (27 ม.ค. 2560)
การจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27 ม.ค. 2560)
เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ฯ (10 ม.ค. 2560)
การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด (10 ม.ค. 2560)
การประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ (10 ม.ค. 2560)
โครงการส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (22 ธ.ค. 2559)
มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา หลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11 พ.ย. 2559)
โครงการยกย่องเด็กผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณและสังคม (20 ก.ย. 2559)
สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสมโภช ๖๐ ปี นักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ (14 ก.ค. 2559)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>