หน้าหลัก >> กิจกรรม อำเภอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม อำเภอ ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม อำเภอ
ประสานงานการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด(COVID-๑๙) (15 เม.ย. 2563)
ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่ออน เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ (14 เม.ย. 2563)
ลงพื้นที่อำเภอสันทราย เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ (14 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรนมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองโรคเชื้อำวรัส covid 19 (14 เม.ย. 2563)
คณะสงฆ์อำเภอสะเมิง นำโดยพระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง มอบเครื่องวัดไข้ (อินฟราเรด) ให้แก่รพ.สต.บ้านอมลอง (8 เม.ย. 2563)
ร่วมกิจกรรมสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในการดำเนินการตั้งโรงทานข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่ (6 เม.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอสารภี (26 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประสานงานอำเภอเวียงแหง (26 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดหมอกควันอำเภอฝาง (17 มี.ค. 2563)
ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมมะลิกา ชั้น๒ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย (16 มี.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอเวียงแหง ประสานงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (11 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรม ในพื้นที่อำเภอหางดง (9 มี.ค. 2563)
ร่วมงานพิธีเททองหล่อพระประธาน "สมเด็จองค์ประฐม" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบูรพกษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ (6 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนพพร หน่อแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวนฤมล ลภะวงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานขับเคลื่อนการดำเนินงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา (6 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่อาย และตำบลมะลิกา ร่วมงานตั้งธรามหลวงวัดแม่อายหลวง อ.แม่อาย (6 มี.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่อาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ (6 มี.ค. 2563)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี (5 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรจิตต์ จันทร์แสงโชติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเพื่อประสานงาน สร้างความเข้าใจ/ข้อมูลพื้นฐาน ของการเข้าร่วมชุมชนคุณธรรม ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (4 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการรร่วมโครงการเดิน - วิ่ง สู่หมอกควัน 2020 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง (29 ก.พ. 2563)
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการวัดสันต้นดู่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในการเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตธรรมโสภิต อดีตเจ้าอาวาสวัดสันต้นดู (28 ก.พ. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม