หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (2 เม.ย. 2563)
ร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (25 มี.ค. 2563)
ลงพื้นที่จัดทำคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน สร้างความรู้ แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีจากเชื้อไวรัส COVID-19 (24 มี.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูรณาการกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (21 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอรพิน สุริยสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ (19 มี.ค. 2563)
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (18 มี.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า (covid19) ผ่านระบบ Video Conference (18 มี.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมกิจกรรมสักการะกู่เจ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (18 มี.ค. 2563)
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ (17 มี.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นางเกษรินทร์ กาสุนันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งใหม่ (16 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู นวธ.ชพ. ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา (14 มี.ค. 2563)
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล( Video Conference) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (13 มี.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (12 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (11 มี.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ร่วมกับกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนา เชียงใหม่ (10 มี.ค. 2563)
ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (10 มี.ค. 2563)
ด.ร.ปกรณ์ ตันสกุล อดีตรองอธิบดีกรมศาสนา และนายลิขิต ลีลาชุติพงศ์ อดีตรองอธิบดีกรมพินิจค้มครองเด็ก สถาปนิก ร่วม วางแผน ทำภูมิทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง (9 มี.ค. 2563)
ร่วมประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (9 มี.ค. 2563)
ร่วมประชุมหารือการาจัดพิธีสรงน้ำพระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (5 มี.ค. 2563)
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ (5 มี.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม