หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
ประชุมหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (4 มี.ค. 2563)
สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (3 มี.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย เกลอดู นวธ.ชพ. ผอ.กลุ่มยุทธ์ฯพร้อมด้วย จนท.ศูนย์พิธีฯ ร่วมกิจกรรมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน ณ เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (1 มี.ค. 2563)
พิธีเปิดป้าย มูลนิธิวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (29 ก.พ. 2563)
่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แบรนด์ "We Love Chiang Mai" (29 ก.พ. 2563)
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (28 ก.พ. 2563)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ (27 ก.พ. 2563)
าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ (27 ก.พ. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ (27 ก.พ. 2563)
ร่วมประชุมการพัฒนาแนวทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (26 ก.พ. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (26 ก.พ. 2563)
ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในโครงการยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยกองบังคับการตำรวจภูธรภาค๕ (26 ก.พ. 2563)
ร่วมพิธีสมโภชพระธาตุสันติเจย์ดี และพิธีสืบชะตาหลวง ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (24 ก.พ. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู นวธ.ชพ. ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประกวดศิลปนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (23 ก.พ. 2563)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (21 ก.พ. 2563)
่วมประชุมการสร้างเครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัด เชียงใหม (21 ก.พ. 2563)
ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง (20 ก.พ. 2563)
ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ (19 ก.พ. 2563)
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการคัดเลือกต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม (18 ก.พ. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมประเพณีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (18 ก.พ. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม