หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ (รถตู้ปรับอากาศ) (9 มี.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เรื่อง การประกาศใช้ลายผ้า "หงส์ในโคม" (8 มี.ค. 2565)
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" (7 มี.ค. 2565)
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (7 มี.ค. 2565)
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (6 มี.ค. 2565)
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูวิสุทธิ์ประภากร (6 มี.ค. 2565)
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ งานซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญ ยุวทูตวัฒนธรรม รุ่น ๑๓ จังหวัดเชียงใหม่ (6 มี.ค. 2565)
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ การเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Art Biennale (Chiang Mai - Lamphun ๒๐๒๕) (5 มี.ค. 2565)
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดศรีนวรัฐ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (4 มี.ค. 2565)
วันที่ ๔ มีนาคม๒๕๖๕ งานยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียง (4 มี.ค. 2565)
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ (4 มี.ค. 2565)
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (4 มี.ค. 2565)
แบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 มี.ค. 2565)
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินงานของเมืองสร้างสรรค์ฯ (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ครั้งที่ ๑ (3 มี.ค. 2565)
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรีย (3 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" ชนะเลิศ นางสาวอภิชญา อินเขียวสาย ชื่อผลงาน “อบอุ่นใจในสองมือนี้” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป ชื่อผลงาน “พ่อ คือ ศูนย์กลางของครอบครัว ฯ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลชมเชย เด็กหญิงณชนก อินเขียวสาย ชื่อผลงาน “สุขใดใดไหนจะเท่า เราอยู่กับพ่อ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายภูริวัฒน์ เขนย ชื่อผลงาน “นัยน์ (ใน) ความสุขของพ่อ” (2 มี.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม