หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
ร่วมงานพิธีฉลองสมโภชเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) ณ วัดป่าน้ำริน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (17 ก.พ. 2563)
ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเทล Ultra Trail Thailand อินทนนท์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (16 ก.พ. 2563)
ร่วมเปิดและจัดกิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (15 ก.พ. 2563)
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๒ ณ อาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (15 ก.พ. 2563)
บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสถานที่ล่อแหลมต่อการประพฤติตนไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา (14 ก.พ. 2563)
งาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ ๒ (14 ก.พ. 2563)
ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (13 ก.พ. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อออกใบอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (12 ก.พ. 2563)
ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (11 ก.พ. 2563)
ร่วมกิจกรรม“พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ ๒ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ (9 ก.พ. 2563)
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (8 ก.พ. 2563)
ร่วมงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง (8 ก.พ. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (8 ก.พ. 2563)
ตรวจความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหาง และอำเภอสารภี ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (6 ก.พ. 2563)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มภาคเหนือ (6 ก.พ. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมและพบปะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคาร ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 ก.พ. 2563)
กิจกรรม “คืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ (6 ก.พ. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม (5 ก.พ. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย เกลอดู ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (5 ก.พ. 2563)
ร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (4 ก.พ. 2563)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม