หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานสืบชะตาแม่น้ำแม่ตื่นแม่ต๋อม บวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 พ.ค. 2565)
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (11 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกทางความทรงจำ จังหวัดเชียงใหม่ (11 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) (10 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ "ต้นรวงผึ้ง" ณ โบราณสถานวัดอีก้าง เวียงกุมกาม (10 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่สัญจร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (9 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕” (9 พ.ค. 2565)
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯเที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดเชียงใหม่ (8 พ.ค. 2565)
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีผูกพัทธสีมา ฉลองสมโภชอุโบสถ และวิหารหลวงพ่อเศียร (จำลอง) วัดป่านาบุญ บ้านตีนธาตุ (8 พ.ค. 2565)
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมปรึกษาหารือจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก) (7 พ.ค. 2565)
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ "การอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (6 พ.ค. 2565)
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีถวายเกียรติบัตรแด่พระพิธีธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญงานพิธีธรรม (6 พ.ค. 2565)
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ร่วมตรวจสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (5 พ.ค. 2565)
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินงานของเมืองสร้างสรรค์ของไทยในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (5 พ.ค. 2565)
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (5 พ.ค. 2565)
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (5 พ.ค. 2565)
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕ (4 พ.ค. 2565)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมหารือการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (3 พ.ค. 2565)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (3 พ.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม