หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (24 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาลายผ้า ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทย อัตลักษณ์ไทย สู่สากล" (23 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ (22 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (22 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (22 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (21 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (21 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดป่าอาจารย์มั่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (20 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕โครงการชุมชนคุณธรรม ยลวิถี วัดบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (20 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนชุมชนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (20 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ (18 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (18 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่ (18 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (17 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการสืบสานประเพณีพื้นบ้าน สรงน้ำพระธาตุวัดเมืองสารทหลวง (17 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (16 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (16 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (15 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (15 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายโกวิท จิวหานัง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม (15 มี.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม