หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ประจำปี ๒๕๖๐ (23 พ.ค. 2560)
การอบรมมารยาทไทย/ศาสนาพิธี (18 พ.ค. 2560)
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา (18 พ.ค. 2560)
หารือในเรื่องการจัดงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (28 เม.ย. 2560)
นิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ (28 เม.ย. 2560)
ร่วมแถลงข่าวสือมวลชน การจัดงาน "ดนตรีในสวน" สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ (26 เม.ย. 2560)
มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ "เด็กไทยกับไอที ปี ๕ " การประกวดคลิปวิดีโอ ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" (21 เม.ย. 2560)
นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ๒๓๕ปี รัตนโกสินทร์ (21 เม.ย. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่"ปี๋ใหม่เมืองเรืองนามตามฮีตฮอยบ่าเก่า" (15 เม.ย. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ (15 เม.ย. 2560)
ม๋วนใจ๋ ต๋ามฮีด ปี๋ใหม่เมือง (13 เม.ย. 2560)
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ (7 เม.ย. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3 เม.ย. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๐ (1 เม.ย. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน (1 เม.ย. 2560)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (29 มี.ค. 2560)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๙ ประการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ (29 มี.ค. 2560)
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ ( ครั้งที่ ๒ ) (20 มี.ค. 2560)
การประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ (15 มี.ค. 2560)
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมทางวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ (10 มี.ค. 2560)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม