หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ (4 มี.ค. 2565)
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (4 มี.ค. 2565)
แบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 มี.ค. 2565)
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินงานของเมืองสร้างสรรค์ฯ (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ครั้งที่ ๑ (3 มี.ค. 2565)
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรีย (3 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" ชนะเลิศ นางสาวอภิชญา อินเขียวสาย ชื่อผลงาน “อบอุ่นใจในสองมือนี้” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป ชื่อผลงาน “พ่อ คือ ศูนย์กลางของครอบครัว ฯ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลชมเชย เด็กหญิงณชนก อินเขียวสาย ชื่อผลงาน “สุขใดใดไหนจะเท่า เราอยู่กับพ่อ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายภูริวัฒน์ เขนย ชื่อผลงาน “นัยน์ (ใน) ความสุขของพ่อ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลชนะเลิศ นางอรพินท์ จินตนา ชื่อผลงาน “ความเรียบง่ายที่งดงาม ตามรอยพ่อ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลชมเชย เด็กหญิงณชนก อินเขียวสาย ชื่อผลงาน “พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ” (2 มี.ค. 2565)
การประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" รางวัลชมเชย นางสาวศศิธร ผิวเหลือง ชื่อผลงาน “พ่อ...ผู้หวังดี (2 มี.ค. 2565)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (2 มี.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (2 มี.ค. 2565)
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (1 มี.ค. 2565)
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอและภาพถ่าย หัวข้อ "พ่อของฉัน กับความทรงจำที่ภาคภูมิใจ" (28 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (28 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง (27 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (27 ก.พ. 2565)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม