หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดพระวิหารหลวงวรมหาวิหาร (27 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และร่วมผูกพัทธสีมา (27 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานบำเพ็ญกุศลออกเมรุประชุมเพลิง (26 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการเข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร (26 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานเสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum 2020 (25 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (23 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (22 ก.พ. 2565)
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียน (21 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (18 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งาน “มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” (Colors of culture, The charm of chiang mai) ประจำปี ๒๕๖๕ (18 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับวัดที่จัดกิจกรรม และเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (18 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (17 ก.พ. 2565)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” (17 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับยาวชนฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่างๆที่ยังแคลนหนังสือ (17 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (16 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของท่านโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" (15 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (14 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (11 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ร่วมกับผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีนวรัฐ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตำนานไม้เฮือนป้อสล่าแดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (10 ก.พ. 2565)
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (10 ก.พ. 2565)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม