หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (21 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. (9 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (7 ก.ย. 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (3 ก.ย. 2564)
ผลการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (31 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (17 ส.ค. 2564)
ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (17 ส.ค. 2564)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม​ วันแม่แห่งชาติ (4 ส.ค. 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (4 ส.ค. 2564)
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ (30 ก.ค. 2564)
ขอเชิญชวนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภายในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔) (8 ก.ค. 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (5 ก.ค. 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (7 มิ.ย. 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (3 พ.ค. 2564)
ผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ด้วยพลังบวร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (27 เม.ย. 2564)
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ (5 เม.ย. 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (2 เม.ย. 2564)
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (31 มี.ค. 2564)
** ประกาศ ** รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) ประจำสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (19 มี.ค. 2564)
โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยหลัก ๓ มิติ : ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม (18 มี.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม