หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การออกตรวจเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (1 พ.ค. 2565)
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) " U2T Fair 2022" (1 พ.ค. 2565)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ (30 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี “มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕” (29 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้คณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นที่สูง และวางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านแม่สา (28 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (28 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดเชียงใหม่ (27 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ (26 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ "การอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ (26 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ผู้เข้าสอบบาลีศึกษา และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (26 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดและมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม จากงานเทศกาล ประเพณี และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” (24 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ ๒ (22 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (22 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (21 เม.ย. 2565)
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (21 เม.ย. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม