หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (17 ก.ค. 2563)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ *ส่งใบสมัครภายใน วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ * (8 ก.ค. 2563)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (7 เม.ย. 2563)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (1 เม.ย. 2563)
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ผู้ประกอบการสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑) (24 มี.ค. 2563)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” (18 ก.พ. 2563)
ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (31 ม.ค. 2563)
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภททีม ๕ คน (31 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเสนอชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นด้านดนตรีไทย (30 ม.ค. 2563)
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (23 ม.ค. 2563)
รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ (21 ม.ค. 2563)
รายชื่อชุมชนเข้าร่วมเป็นชุมชนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ (21 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม (16 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (7 ม.ค. 2563)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (7 ม.ค. 2563)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ (6 พ.ย. 2562)
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานเพลงที่แจ้งจัดเก็บลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน (19 ก.ย. 2562)
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานเพลงที่แจ้งจัดเก็บลิขสิทธิ์ (11 ก.ย. 2562)
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหน่วยงานภาครัฐ (7 มิ.ย. 2562)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>