หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา (27 ก.ค. 2563)
โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวันวาน งานวัดย้อนยุค (25 ก.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา (24 ก.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 ก.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการแข่งขันการ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (17 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง (16 ก.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (16 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอดอยสะเก็ด (13 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่อำเภอสารภี (13 ก.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (13 ก.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (10 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่อำเภอสันทราย (9 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม องค์กรที่สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ อำเภอแม่อาย (8 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดศรีสุพรรณ (8 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางเกษรินทร์ กาสุนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง (5 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ฯ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง (5 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล (5 ก.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมองค์กรที่สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดคุณธรรม (2 ก.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (2 ก.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ เป็นผู้แทน ในการเป็นกรรมการร่วมตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี ๒๕๖๓ (1 ก.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม