หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

แบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ The Great Senior Season 1 @เชียงใหม่ งานเทศกาล “แฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่น ดนตรีร่วมสมัย ลีลาศกาลาดินเนอร์ ” (19 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสรงน้ำเสาอินทขีล ณ หออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (18 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสรงน้ำดำหัวพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง และพิธีสรงน้ำกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (๑๐ องค์) (ภายในวัดสวนดอก พระอารามหลวง) (17 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (17 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๕ (16 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีรดน้ำดำหัวสระเกล้าป้อเมืองเชียงใหม่และรองป้อเมืองเชียงใหม่ (16 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (16 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเวทีหนูน้อยสงกรานต์ ปั่นรถถีบกางจ้อง ครั้งที่ ๑ (15 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ "งานสาธิตป๋าเวณีสืบฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมือง" ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" กิจกรรมครั้งที่ ๓ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรม "จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ" (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ งาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕” (12 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย ๗๒๖ ปี เมืองเชียงใหม่ (12 เม.ย. 2565)
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง นายติรวัฒน์ สุจริตกุล (12 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7607 ครั้ง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสมโภชพระพุทธสิหิงค์และเปิดงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ (11 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ งานวันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (11 เม.ย. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม