หน้าหลัก >> กิจกรรม อำเภอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม อำเภอ ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม อำเภอ
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเครื่องบริโภค ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลัง ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล (9 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง และนายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ คณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ เครือข่ายวัฒนธรรม อ.ไชยปราการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพิ้นที่อำเภอแม่อาย (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่อำเภอจอมทอง (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสุพรรณ พงษ์ตา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการอำเภอพร้าว มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่อำเภอพร้าว ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิค (COVID-19) (8 พ.ค. 2563)
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอรัญญา กันทวงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ พึ่งธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่อำเภอสันทราย (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรที่ได้รับผลกระทบโรคโควิค (COVID-19) (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางรจิตต์ จันทร์แสงโชติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพิ้นที่อำเภอเชียงดาว (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการอำเภอแม่อาย (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพิ้นที่อำเภอจอมทอง (8 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเครื่องข่ายวัฒนธราม อ.แม่อาย ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพิ้นที่อำเภอแม่อาย (7 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ราษฏรในพิ้นที่อำเภอไชยปราการ (7 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมกับเครือข่ายพลังบวร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ชุมชนคุณธรรมพื้นที่อำเภอสันป่าตอง (7 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่อำเภอหางดง (7 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลัง ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล (6 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชัยภัค ชุมวารี รองประธานสภวัฒนธรรมอ.แม่อาย ไปร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนคุณธรรมฯ (4 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางวราภรณ์ ปานเกิดผล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปประสานงานชุมชนคุณธรรมฯ พื้นที่อำเภออมก๋อย (3 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจัตุรงค์ จริยารัตนกูล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ประสานงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่อำเภอแม่แตง (1 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา บุญเฉย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่อำเภอแม่ออน (1 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประสานงานชุมชนคุณธรรม อำเภอฝาง (1 พ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม