หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ "งานสาธิตป๋าเวณีสืบฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมือง" ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" กิจกรรมครั้งที่ ๓ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕ (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรม "จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ" (13 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ งาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕” (12 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย ๗๒๖ ปี เมืองเชียงใหม่ (12 เม.ย. 2565)
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง นายติรวัฒน์ สุจริตกุล (12 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7628 ครั้ง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสมโภชพระพุทธสิหิงค์และเปิดงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ (11 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ งานวันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (11 เม.ย. 2565)
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีในงานประกวดร้องเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๓ (11 เม.ย. 2565)
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง พระราชวิสุทธิญาณ (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7773 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง นายประจบ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7675 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗) (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7832 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง แม่บัวซอน ถนอมบุญ (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7317 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง เจ้ารัตนา ทิพยเดช (ณ เชียงใหม่) (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 7350 ครั้ง
คำอวยพร ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗) (11 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 8037 ครั้ง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (10 เม.ย. 2565)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น "สืบฮีต สานฮอยวิถีไทยอง" เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าตาล (9 เม.ย. 2565)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" (8 เม.ย. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม