ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุม ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ 19 ม.ค. 2564

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุม ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ในประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 632 หมู่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม