ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ 11 ม.ค. 2562
 
โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มีความประสงค์รวบรวมข้อมูลต้นไม้ พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการสืบค้น เผยแพร่และการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อคัดเลือกเป็น "รุกข มรดกของแผ่นดิน ” ต่อไป โดยเฉพาะ "ต้นไม้ใหญ่” จำนวนไม่น้อยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ปูมหลังที่มีทั้งตำนานเรื่องเล่า และความเชื่อที่มีความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นมาอย่างช้านานได้ ท่านใดพบเห็นต้นไม้ดังกล่าวข้างต้น แจ้งพื้นที่ตั้งให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๖๑ ๓๖๔๘ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บข้อมูลโดยละเอียดต่อไป

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม