ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบูรพาจารย์ในการจัดงานวันครูฯ

วันที่ 16 ม.ค. 2563

"สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร”
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นางสาวสุธิดา พัฒราช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และบุคลกรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ในการจัดงานวันครู ฯ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดย นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม