องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
น้ำตาลมะพร้าว

วันที่ 13 มี.ค. 2563

ชื่ออาหาร : น้ำตาลมะพร้าว
แหล่งที่มา : นายธีระ เหล่าสุข เลขที่ ๑๕๔ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร ประเภทอาหาร : อื่นๆ ใช้ปรุงอาหารคาว หวาน
ลักษณะ : หวาน
ทำน้ำตาลประกอบเป็นอาชีพ มีสวนมะพร้าวเป็นของตนเอง ทำน้ำตาลมะพร้าวทุกวัน วันละ ๑ ครั้ง สำหรับมะพร้าวที่ต้นไม่สูงมาก มะพร้าวที่ลำต้นสูง ๆ จะขายผล ต้นที่ยังเตี้ยอยู่จะทำน้ำตาล จำหน่ายกิโลกรัมละ ๔๕ บาท
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖.๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๙,๑๕๙ ไร่
พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา และมีพื้นที่ติดทะเลส่วนหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสวี
มีระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๕๑ กิโลเมตร
ประชากรในตำบลท่าหิน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มะพร้าว
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน และประชากรบางหมู่บ้านประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง
การทำสวนมะพร้าว เป็นอาชีพหนึ่งที่นิยมปลูกเป็นลำดับต้น ๆ ของตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื่องจากเดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินดี ชาวบ้านจึงได้เปลี่ยนมาปลูกมะพร้าว
จำหน่ายผลมะพร้าวเพื่อการยังชีพในครอบครัว ต่อมาช่วงหนึ่งเมื่อมะพร้าวมีราคาถูก จึงได้มีแนวทางในการหารายได้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวที่ปลูกจากสวน ด้วยการทำน้ำตาลมะพร้าว เนื่องจากน้ำตาลมะพร้าวมีราคาดี สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น

อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) น้าตาลมะพร้าวใช้น้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าว ไม่ผสมสิ่งเจือปน เคี่ยวจนเหนียวเป็นน้ำตาลมีกลิ่นหอมเฉพาะ ใช้ประกอบในอาหารหวาน อาหารคาว รสชาติจะอร่อยและมีกลิ่นหอมมากกว่าน้ำตาลทราย ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอสวี และจังหวัดชุมพร เมื่อผลมะพร้าวราคาถูก และประกอบกับต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงอาหารคาว และทำขนมไทยโบราณ จึงจำเป็นต้องทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว ซึ่งไม่ต้องซื้อวัตถุดิบในการทำน้ำตาลมะพร้าว

องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)
๑. น้ำหวานจากงวงมะพร้าว หรือช่อดอกมะพร้าวที่ยังอ่อน ๆ ยังไม่แตกออกจากฝักหรือเรียกว่า "งวง"
๒. เปลือกต้นไม้เคี่ยม มีรสฝาด ทำให้น้ำหวานในกระบอกไม้ไผ่ไม่บูดหรือเปรี้ยวง่าย
การสร้างงานและรายได้ มีการสร้างงานสร้างรายได้กับครอบครัว ชุมชน พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่าง ๆ ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๕,๐๐๐.- บาท/เดือน
ชื่อ – สกุล ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ
นายธีระ เหล่าสุข จำหน่ายทั่วไปทั้งที่บ้านและร้านค่าในชุมชน แผงขายของชำ อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๔ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๙๑๗๘๓๔๑๘๕
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม