องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
กล้วยหอมทองฉาบ

วันที่ 14 ก.พ. 2565

ชื่ออาหาร  :  กล้วยหอมทองฉาบ 
แหล่งที่มา  :  บ้านเขาช่องลม  ตำบลทุ่งคาวัด  อำเภอละแม   จังหวัดชุมพร
ประเภทอาหาร
  :  อาหารพื้นถิ่น  ลักษณะ          :  หวาน       

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)

              กล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งของอำเภอละแม จังหวัดชุมพร  เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน  ซึ่งนอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจอื่นไม่ว่าจะเป็นยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน ชาวอำเภอละแมนิยมปลูกกล้วยหอมทองกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทุ่งคาวัด มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตและแปรรูปกล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาและถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นานและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อตามความต้องการ


อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)

               เนื่องจากมีบริษัทเข้ามารับซื้อกล้วยหอมทองดิบเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทจะคัดเลือกและรับซื้อเฉพาะกล้วยหอมทองที่มีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด ผลโต ผิวสวย เป็นต้น ซึ่งจะได้ราคาสูง ส่วนกล้วย
ที่มีขนาดไม่ได้ตามที่กำหนด ผลเล็ก ผิวไม่สวยจึงไม่สามารถขายส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ การซื้อขายในตลาดทั่วไปก็ได้ราคาต่ำกว่าที่ควร  ดังนั้นชาวบ้านในตำบลทุ่งคาวัดจึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันและคิดค้นวิธีการในการแปรรูปกล้วยหอมทอง โดยผลิตเป็น "กล้วยหอมทองฉาบ" ม้วนเป็นวงกลม รสหวานกรอบอร่อย เพื่อรับประทานและ  ขายทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมทั้งเป็นของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดชุมพรสำหรับผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยวอึกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ

              ปัจจุบันกล้วยหอมทองฉาบ ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม เป็นที่นิยมในการบริโภคกันอย่างแพร่หลายพอสมควรทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน


องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)

               ๑. กล้วยหอมทองดิบ                       ๒.  น้ำตาลทราย
               ๓. น้ำมันพืช                                     ๓. เกลือ
               ๕. เนย                                             ๖. สารส้ม                   ๗. น้ำ

 
การสร้างงานและรายได้

               - มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ชุมชน  และสามารถ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่าย  ในโอกาสต่างๆ 
ชื่อ สกุล ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ

               โดยนางพัชรี คงสังข์ และกลุ่มแม่บ้าน  จำหน่ายอาหาร ศาลาบ้านช่องลม หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคาวัด

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร   โทรศัพท์  ๐๘ ๗๓๘๑ ๗๕๐๖   

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม